In de zeventiger jaren begon de Leidse dansleraar Evert Castelijn met de introductie van het rolstoeldansen in Nederland.

 

Dit naar het voorbeeld van enkele Engelse dansscholen. Al gauw werkte hij samen met mevrouw Corrie van Hugten. Zij was assistente bij de dansschool van haar oom Co Zandman in Amsterdam en raakte gehandicapt.

 

(Op een van de foto’s van ons eigen wedstrijddansen reikte zij de prijzen uit bij de NDO.)

 

Corrie heeft het werk van de heer Castelijn voortgezet en op brede schaal dansclubs opgezet in dansscholen en verzorgingshuizen.

 

Wij hebben deze ontwikkeling steeds gesteund. Door een paar keer een inzameling te organiseren, maar ook door enige tijd als examinator op te treden bij de examens voor rolstoeldansleraren.

 

Ook onze cursisten Riëtte

en Lex Verboom behaalden destijds, na een opleiding bij de Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN) het diploma rolstoeldansinstructeur.

Rolstoeldansen

- All I evenr need is you

- Anything for you

- Eternal flame

- I will survive

- Keeping the dream allive

- Love me just a little bit more

- Rat in the kitchen

- Visite

- Voyage, voyage

- Words

 

Muzikale herinneringen

Documenten

- Artikeltje open huis

- Boerenbruiloft in krant

- Evert Castelijn en rolstoeldansen

- krant over Timmermans 1981

- Moluks optreden krant

- Programma examen SRN

- Receptie 10 jarig bestaan

- Receptie Boerenbruiloft

- Demonstratie Rolstoeldansen  1982

15_07 foto.jpg
15_05 foto.jpg
15_04 foto.jpg
15_02 foto.jpg

Highlights

Steeds wat nieuws

Levendig houden

Om de zaak levendig te houden is het goed af en toe het alledaagse wat te ontstijgen en iets bijzonders te organiseren.

 

Binnen- of buitenactiviteiten die wat extra’s toevoegen, vooral voor degenen die al enige jaren aan de cursussen deelnemen.

Onderstaand foto’s van een avond waarop groepen voor elkaar demonstraties verzorgden

Bij gelegenheid van het 10 jarig bestaan van onze dansschool in 1988 werd de oppervlakte van de zaal uitgebreid met een extra ruimte.

 

Op het Korenbeursplein werd een grote tent opgesteld, waar het buffet werd geplaatst en waar iedereen rustig een hapje en drankje kon nuttigen. Zelfs voor verwarming was gezorgd.

 

Dat bleek overigens al gauw een overbodige luxe.

“Danstent”

15_03 foto.jpg
15_01 foto.jpg

Beide grondleggers van het rolstoeldansen in Nederland gaven een demonstratie.

Corrie van Hugten en Evert Castelijn

Een gift van onze cursisten